Drewniane medale na Leśne Run – 4 biegi w 4 porach roku.

Propozycja drewnianych medali składanych, przedstawiona Organizatorowi biegów Leśne Run.
Leśne Run jest to cyklem składającym się  4 biegów, przy czym każdy z nich jest o innej porze roku: wiosną, latem, jesienią i zimą. Przedstawiona propozycja medali nawiązuje do 4 pór roku, medale ułożone koło siebie tworzą tabliczkę z drzewem w 4 odsłonach pór roku. Całkowity rozmiar tabliczki wynosi 24 * 14 cm. Dzięki takiej aranżacji zachęca się uczestników pierwszych biegów do startów w kolejnych cyklach, aby każdy z nich ze zdobytych medali mógł utworzyć taki obraz 🙂