Produkcja medali drewnianych na cykl „Enea Mini Basket Liga” pod hasłem Nauka, Sport, Przyszłość. W centralnej części medalu znajduje się logotyp Wydarzenia, którego kontury są nieregularnie wycięte na wylot. Zawody odbyły się 17 czerwca w Barlinku,