1. Zawidawska Piątka

propozycje medali drewnianych na 1. Zawidawską Piątkę.