100 Maraton – drewniane medale

Propozycje drewnianych medali dla współuczestników 100 maratonu Łukasza oraz Szymona.