Przykład medalu stojącego

 

Kto powiedział, że medale muszą być zawsze na zawieszce? 🙂 Istnieje możliwość wykonania medali „stojących” na podstawkach – jak na ilustracji. Medale mogą być wręczane uczestnikom wydarzenia w postaci mini statuetek. Po powrocie do domu na pewno medal zostanie postawiony gdzieś w widocznym miejscu 🙂 Przy produkcji tego typu pamiątek odpada koszt zawieszek, smyczy itp.
Medale przymocowane są do dolnych podstawek na stałe, podstawki wchodzą „na zacisk” i nie odpadają. Powyższa ilustracja obrazuje przykład stojącego medalu.
 —
 Who says that medals must always be hung on a piece of string? 🙂 We produce upright medals that are
standing on litlle bases – please see the photo. The medals can be given to the events’ participants
as mini statues. Back home, they can be placed in a special visible place. 🙂
Such medlas are cheaper in production, as no strings, lanyards etc. are needed. The bases of such
medals are clamped firmly, so they do not fall off. The photo shows a sample upright medal.If you are interested in purchasing similar wooden medals or statues, please feel free to email us
or call us on 0048698892824.