XIX Mila Milanowska

Wizualizacja medalu dwustronnego przygotowanego na XIX Milę Milanowską, która odbędzie się 17.04.2016 r. w Milanówku. Projekt medali w całości pochodzi od Klienta. Na rewersie zastosowano zabieg umożliwiający odróżnienie „kolorów” wypalenia poprzez zmianę gęstości punktów wypalenia w drewnie. Medal został wypalony na drewnie grubości 6 mm.